hörmen trakya
0 282 651 22 33

Yükleme Rampası

Hörmann yükleme rampaları, farklı kamyon ve bina yüksekliklerini hassas bir şekilde dengeleyebilmek amacıyla mükemmel çözümler sunar. Bu sayede tek bir yatay

Yükleme Körüğü

Hörmann körükler, yüklenecek malları ve çalışanları dış hava koşullarından korur, enerji tasarrufu sağlar, rüzgâr akımını keser ve bu sayede soğuktan hastalanma

Yükleme Rampası Aksesuarları

Hörmann yükleme rampaları, farklı kamyon ve bina yüksekliklerini hassas bir şekilde dengeleyebilmek amacıyla mükemmel çözümler sunar. Bu sayede tek bir yatay

Yükleme Odaları

Yükleme odacıkları enerji tasarrufu ve yer tasarrufu için holün önüne yerleştirilmektedir. Böylece holden dış duvara kadar komple faydalanmak mümkün. Hol kapısı